Wspaniale być świadkiem współpracy bliskich sobie osób. W gronie najbliższych możemy wzrastać, a mnie było dane uchwycić tę chwilę. Dziękuję za możliwość uczestniczenia w cząstce Waszego życia. Z serdecznymi życzeniami dla Agnieszki i Jakuba 😍🤗 Ķôprovský štít 2363 m