Zapis do Facebook

W tym artykule wyjaśnię metody zapisywania plików do różnych formatów, w zależności od potrzebnego zastosowania.

Do publikacji w Internecie, zatrzymajmy się na formacie “.jpg” , ( pamiętajcie jednak jeśli pracujecie w programie graficznym, to warto zapisać również projekt – choćby do korekty ).

Przeważnie do publikacji w internecie zdjęcie powinno mieć wartości:

Rozdzielczość na długim boku 1920 pikseli w zagęszczeniu 72 dpi ( piks/cal ) – ! bardzo ważne żeby nie była to wartość piksele na cm, ponieważ zwiększyło by to wielkość pliku. A zarazem zmuszało by automat Facebooka do korekty wartości.

A w praktyce wygląda to tak ( na podstawie Photoshop ‘a firmy Adobe )

* Zdjęcie Grzegorz Jacek Wojtaszek

Jak widać na załączonych obrazkach, zdjęcie obrabiane ma format 4:3 ( czyli poziome ułożenie zdjęcia ). wpisujemy zadane wartości, potrzebne do publikacji w Internecie, o wartościach podanych powyżej. A następnie, zatwierdzamy “OK” .

Następnie: ( zapis do pliku jpg ) [ ctrl + shift + s ] – jest ukryty w menu “Plik”

Wybieramy interesujący nas format pliku – tutaj jpg,
Pilnujmy żeby do publikacji był profil iCC sRGB, w takiej działają strony www,

Gdy już wybierzemy odpowiedni format pliku, oraz gdzie będzie zapisany, pojawi się poniższe okienko, w którym należy ustawić max na wartości, (pomniejszając zmniejszy się wielkość plików, ale jednocześnie zmniejszy się jakość )

Temat przestrzeni barwowej będzie poruszany w następnym poradniku.

! Pamiętajmy również gdy publikujemy zdjęcia do sieci albo do druku, należy jeszcze wyostrzyć dodatkowo. Metody poruszę w następnym poradniku.

Poradniki są robione według kroków, których sam pokonuje przy obróbce zdjęć.

! Wyjaśnienie: Nawiasy [ ] będą zawierały skróty klawiaturowe