Polityka zwrotów

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) konsument ma prawo w terminie czternastu dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie rzeczy odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. Informację o prośbie zwrotu proszę kierować na adres e-mail: kontakt@zpasjidoemocji.com . Zwrot środków za produkty cyfrowe, nastąpi jeżeli materiał nie został przez klienta pobierany.

3. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, klient musi poinformować sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone poprzez formularzu stanowiący

– Załącznik Nr. 1 do Regulaminu.
– lub poprzez formularz, poniżej treści polityki zwrotów.
Wypełniony formularz jest potwierdzeniem złożenia oświadczenia zwrotu przez klienta, dane muszą się pokrywać z podanymi danymi podczas zakupu, w przeciwnym razie czas na realizację zwrotu wydłuży się (do czasu wyjaśnienia). Kopia wypełnionego formularza zostanie przesłana na adres e-mail podany przez klienta, co jest potwierdzeniem złożenia oświadczenia przez składającego.

Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Towar należy odesłać na adres: 

z Pasji do Emocji Karol Szewczyk
os. Parkowe 21
32-083 Balice
+48 799 33 44 28
kontakt@zpasjidoemocji.com
wraz z dołączonym dokumentem płatniczym (faktura VAT).

5. Firma zobowiązuje się zwrócić uiszczone przez klienta wynagrodzenie oraz inne koszty w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy i zwrotu towaru. Zwrot uiszczonego przez klienta wynagrodzenia nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Zwracany towar/usługa, zgodnie z pkt. 13 Regulaminu, nie może nosić oznak użytkowania, musi być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
UWAGA! Zwrotowi nie podlegają wszelkie przedmioty oznaczone, co do tożsamości tzn. wykonane na zamówienie konkretnego klienta.

7. Zwrot nabywanych towarów oraz usług do sklepu internetowego zgodnie z pkt. 13 Regulaminu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał nieodpłatnie, lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego towaru.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Dane osoby kupującej.
Proszę o podanie adresu z zamówienia.
Adres e-mail podany przy zakupie.
Oświadczenia
Oświadczenie RODO
Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.

-informacja o przetwarzaniu i do czego:

a) składania zamówienia w Sklepie, w celu wykonania umowy sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy sprzedaży),

b) Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.