Regulamin Sklepu Internetowego

1. Właścicielem i podmiotem prowadzącym sklep Internetowy, działający pod adresem www.KarolSzewczyk.com jest:

z Pasji do Emocji Karol Szewczyk
os. Parkowe 21
32-083 Balice
NIP: 513 017 10 79
REGON: 521338951
zwany dalej również „Usługodawcą”, „Sprzedającym”, „Firmą”.

2. Klient może kontaktować się ze sklepem internetowym drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@zpasjidoemocji.com ; oraz telefonicznie +48 799 33 44 28

3. Za pośrednictwem niniejszego sklepu internetowego nabywca może dokonać zakupu wszelkich produktów, prac autorskich oraz usług, których właściwości opisane są na stronie.

4. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje na wskazany przez siebie adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia oraz informacje o dalszych czynnościach w procesie zakupu. Klient podczas zakupu ma możliwość utworzenia konta, w którym ma wgląd/modyfikacje w podane dane, oraz podgląd w zamówienia. W ramach kontaktów pomiędzy klientem a sklepem internetowym zakazane jest dostarczanie przez klienta treści o charakterze bezprawnym.

5. W przypadku zamówień płatnych systemem płatności internetowej (kartą, blikiem lub szybką płatnością), dokonanie autoryzacji na stronie internetowej jest jednoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży, wiążącą obie strony do dokończenia transakcji. Produkty cyfrowe są dostępne zaraz po zakupie do pobrania, a o towarach fizycznych klient dostaje informacje o stanie realizacji zamówienia na wskazany adres e-mail oraz w panelu klienta, w zakładce „zamówienia”.

6. Sklep Internetowy może prowadzić promocyjne akcje sprzedaży części lub całości towarów oraz usług znajdujących się w jego ofercie. Warunki promocyjnej sprzedaży towarów oraz usług ustalane są indywidualnie dla każdej akcji promocyjnej. Informacja na temat warunków danej akcji promocyjnej będzie każdorazowo umieszczana na stronie sklepu.

7. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym na jego stronie są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych i zawierają podatek. W celu uzyskania faktury klient wskazuje potrzebne dane reprezentowanego podmiotu wraz z numerem NIP wypełniając odpowiednie pole formularza zamówienia. Faktura na osobę fizyczną jest wydawana na życzenie. Dowód zakupu lub faktura doręczane są wraz z przesyłką zawierającą zakupiony towar lub w wersji cyfrowej na podanego e-maila.

8. Towar zakupiony w sklepie internetowym dostarczany jest między innymi: online (dla produktów cyfrowych – do pobrania), na terenie Polski przez Paczkomat® 24/7 lub InPost Kurier (dla przedmiotów fizycznych) Towar nie wysyłamy poza granice Polski.

9. Koszt wysyłanych przedmiotów jest ustalana wedle stawek firmy przewozowej, w zależności od ciężaru lub wymiarów zakupionych przedmiotów. Każdorazowo koszt przesyłki jest widoczny po wybraniu rodzaju dostawy.

10. Czas dostarczenia przesyłki na terenie Polski wynosi maksymalnie 14 dni, składa się z:
• czasu realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki);
• czasu dostawy, zależnego od wybranego sposobu dostarczenia oraz zakupionego towaru;
Koszty wysyłki opisane są na stronie internetowej Sklepu.
• Czas realizacji, w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

11. Umowa zawarta pomiędzy klientem a firmą „z Pasji do Emocji Karol Szewczyk”, os. Parkowe 21, 32-083 Balice, NIP 513 017 10 79 ; REGON: 521338951, dotycząca zakupu danego produktu w sklepie internetowym ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w sklepie jest adres dostawy wskazany przez klienta.

12. Płatność za zakupiony towar może być dokonywana przez klienta w następujący sposób:
• Osobisty – gotówką lub terminalem płatniczym SumUp,
• Karta płatnicza w systemie SumUp – Podmiotem świadczącym obsługę płatności kartą jest SumUp Limited,
• Szybkie płatności przelewem oraz BLIK – Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A., oraz platforma PayNow.
• Bezpośrednim przelewem na konto: PL 96 1140 2004 0000 3302 8220 8930 BIC (dawny Swift) BREXPLPWMBK,
• Faktura – z opcją Szybkich Płatności, podmiotem świadczącym obsługę płatności online w fakturze jest Autopay S.A.,
Klient zobowiązany jest dokonać niezwłocznej płatności, bezpośrednio po zakupie towaru, nie później jednak niż w termie 14 dni od zawarcia umowy.

13. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A. oraz PayNow.

Dostępne formy płatności:
BLIK
Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro
* Google Pay
* Apple Pay

13. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) konsument ma prawo w terminie czternastu dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie rzeczy odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

14. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. Informację o prośbie zwrotu proszę kierować na adres e-mail: kontakt@zpasjidoemocji.com . Zwrot środków za produkty cyfrowe, nastąpi jeżeli materiał nie został przez klienta pobierany.

15. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, klient musi poinformować sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

16. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone poprzez formularz stanowiący

– Załącznik Nr. 1 do Regulaminu.
– lub poprzez formularz, poniżej treści polityki zwrotów.
Wypełniony formularz jest potwierdzeniem złożenia oświadczenia zwrotu przez klienta, dane muszą się pokrywać z podanymi danymi podczas zakupu, w przeciwnym razie czas na realizację zwrotu wydłuży się (do czasu wyjaśnienia). Kopia wypełnionego formularza zostanie przesłana na adres e-mail podany przez klienta, co jest potwierdzeniem złożenia oświadczenia przez składającego.

Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Towar należy odesłać na adres: 

z Pasji do Emocji Karol Szewczyk
os. Parkowe 21
32-083 Balice
+48 799 33 44 28
kontakt@zpasjidoemocji.com
wraz z dołączonym dokumentem zakupu (faktura VAT).

17. Firma zobowiązuje się zwrócić uiszczone przez klienta wynagrodzenie oraz inne koszty w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy i zwrotu towaru. Zwrot uiszczonego przez klienta wynagrodzenia nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

18. Zwracany towar/usługa, zgodnie z pkt. 13 Regulaminu, nie może nosić oznak użytkowania, musi być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
UWAGA! Zwrotowi nie podlegają wszelkie przedmioty oznaczone, co do tożsamości tzn. wykonane na zamówienie konkretnego klienta.

19. Zwrot nabywanych towarów oraz usług do sklepu internetowego zgodnie z pkt. 13 Regulaminu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał nieodpłatnie, lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego towaru.

20. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany towar i o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformować sklep internetowy. Jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony należy w obecności kuriera spisać protokół i uszkodzony towar odesłać za pośrednictwem kuriera lub nie odbierać przesyłki.

21. Postępowanie reklamacyjne, sklep internetowy, wobec kupującego będącego konsumentem, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, ujawnione w ciągu dwóch lat od wydania towaru kupującemu, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zmianami).

22. Jeżeli towar ulegnie uszkodzeniu mechanicznemu podczas transportu, bądź w tym czasie ulegnie zniszczeniu w inny sposób (przeterminowanie, zepsucie), o którym mowa w pkt 21., klient zobowiązany jest do niezwłocznego skontaktowania się z Działem Obsługi Klienta – e-mail: kontakt@zpasjidoemocji.com Celem reklamacji towaru należy odesłać go niezwłocznie na adres:

z Pasji do Emocji Karol Szewczyk
os. Parkowe 21
32-083 Balice

lub poprzez Paczkomat® 24/7 – o numerze XBA01M ul. Szkolna 9, 32-083 Balice (o ile gabaryty towaru nie przekraczają wymiarów urządzenia. W przeciwnym razie przesyłka powinna zostać wysłana firmą kurierską. Do odsyłanego towaru prosimy dołączyć dowód zakupu lub fakturę VAT oraz opis przyczyn reklamacji. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.

23. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez klienta będącego konsumentem z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych
procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników
konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
• Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy inspekcji handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
• Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
• Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

24. Przetwarzanie danych osobowych.
Administratorem danych osobowych jest:
„z Pasji do Emocji Karol Szewczyk” os. Parkowe 21, 32-083 Balice, NIP: 513 017 10 79

25. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.

Informacja o przetwarzaniu i do czego:

• składania zamówienia w Sklepie, w celu wykonania umowy sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy sprzedaży),
• dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

26. Faktury mogą być również dostarczane drogą elektroniczną, na wskazany w formularzu e-mail klienta.

27. Składając zamówienie klient zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i poświadczenia akceptacji Regulaminu w formularzu.

28. Europejska dyrektywa dotycząca ustalania cen.
Kiedy informujemy o obniżkach cen, pozycje sprzedawanych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) lub do niego wysyłanych, podajemy również najniższą cenę tych pozycji w ciągu ostatnich 30 dni.

29. Wszelkie prace graficzne, fotografie oraz twórczość intelektualna są objęte prawem autorskim, dalsze rozpowszechnianie w celach zarobkowych oraz sprzedawanie kopii cyfrowych bez ustaleń z właścicielem owych praw, będzie prowadzone postępowanie z kodeksu cywilnego. Wszelkie informacje na temat można znaleźć w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83

30. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 24.05.2023 r. umieszczony w sklepie internetowym www.KarolSzewczyk.com i obowiązuje przez czas nieoznaczony.

31. Możliwe płatności:
ZAŁĄCZNIK NR 1
Dane klienta (imię i nazwisko, adres, telefon):
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..

Do

z Pasji do Emocji Karol Szewczyk
os. Parkowe 21
32-083 Balice

operator sklepu www.zPasjidoEmocji.com

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

    Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta 

odstępuję od umowy zawartej dnia………………………… w ……………………………… 

nr……………………………………… .Proszę o zwrot kwoty: ……………………………………………………………………………………………

Na rachunek bankowy: ……………………………..…………………………………………

Zwracam w stanie niezmienionym towar……………………………………………………………………………….

Otrzymany dnia: ……………………..

Rozpatrzenie i zwrot pieniędzy nastąpi niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o Państwa decyzji o wykonaniu prawa
odstąpienia od umowy. Zwracany produkt musi być kompletny i nie może nosić śladów
użytkowania. Produkt należy zwrócić wraz z dowodem zakupu (kopią faktury VAT).

……………………………………………………………………..
Podpis klienta

Miejscowość: ………………….. data: ……………

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu Prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.